Aktiviteter

Kurset gir en grundig og grunnleggende innføring i HMS-arbeidet, og setter
fokus på at HMS skal være enkelt, praktisk og nyttig for hver enkelt deltaker.
Din virksomhet trenger et godt og praktisk HMS-system. Kurset vektlegger
systemforståelse og opplæring i bruk av elektroniske dokumentasjonsverktøy.
Form enkelt dine egne dokumenter og få hjelp til å finne frem i aktuelt lovverk.
God HMS er lønnsomt for din drift. Arbeidsevnen til deg og dine ansatte er
avgjørende for en helsefremmende og lønnsom drift.

Kurset er inndelt i 3 deler på til sammen 12 timer:

        Veiledning - 3 timer i gruppe med lærer
        E-læring - 6 timer egenstudie e-læring
        Gårdsbesøk - 3 timer i gruppe med lærer

Kursets tema:
        Hva er HMS – Støy – Ulykkesrisiko – Psykisk helse
        Ergonomi – Andre næringer – Tiltak og rutiner – Opplæring og beredskap
        Brann- og el.sikkerhet – Arbeidsgiveransvar
        Kjemisk og biologisk arbeidsmiljø

 

Pris:
Medlemmer av NLR Østafjells HMS: kr.1900,-, NLR Østafjells 2500,-
Andre: kr. 3000,- og deltaker nr. 2 fra samme virksomhet: kr. 1300,-

KSL og myndighetskrav:
Leder av en virksomhet (bonden) skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og
sikkerhetsarbeid. Plikten gjelder også arbeidstakere som har til oppgave å lede eller kontrollere
andre arbeidstakere. (§3.5 i Arbeidsmiljøloven, se også punkt 2. 6 . 10 i veiledningen til KSL standard 2)

Kontakt

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}