Aktiviteter

Tidspunkt: kl. 08.15-18.00.

Det tas forbehold om nok påmeldte for å sette i gang kurs.
Påmeldingsfrist 14 dager før kursstart!

Pris kr 2400,- foir fornying og kr. 2600,- for første ganrg.
Inkluderer kursmateriell, varmt måltid og eksamensavgift

Kontakt

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}